Skip to main content

OC Bus logo  50TH ANNIVERSARY

Translate:
Tiếng Việt50 NĂM
TIẾN BƯỚCCâu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm 1972. Chúng tôi đã giúp Quận Cam phát triển và lớn mạnh, luôn đổi mới và phát triển để kết nối người đi xe đến nhiều nơi trên toàn Quận Cam. Hãy tham gia cùng chúng tôi kỷ niệm 50 năm cung cấp dịch vụ xe buýt tại Quận Cam.

San sẻ câu chuyện của quý vị. Hãy giúp chúng tôi nhớ lại thời gian vui vẻ cùng quý vị!

Kể từ năm 1972, chúng tôi đã kết nối người đi xe như quý vị đến những nơi trên toàn Quận Cam. Trong suốt chặng đường này, chúng tôi rất vinh dự là một phần trong cuộc sống của quý vị. Nếu quý vị có câu chuyện nào, xin hãy thêm vào bộ sưu tập Kỷ Niệm 50 năm của chúng tôi!

THÊM CÂU CHUYỆN CỦA QUÝ VỊ

Kết nối

Chuyến đi trên xe buýt OC là một sự kết nối –bạn bè và gia đình, trường học, nơi làm việc, buổi hẹn và giải trí. Trong 50 năm, chúng tôi đã kết nối những người đi xe đến những nơi quan trọng nhất, đồng thời tạo ra các chương trình và cơ hội để mọi người đi xe dễ dàng hơn..

Đổi mới

Trong nhiều năm, OCTA đã dẫn đầu việc chuyển đổi kỹ thuật chuyên chở với các công nghệ nhiên liệu mới, nâng cao cấu hình đội xe, ứng dụng đặt vé xe vững mạnh trên thiết bị di động và luôn luôn tập trung vào các vấn đề môi trường. Chúng tôi tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên chở.

Biển Báo Kỹ Thuật Số Điện Tử Mới
Công Nghệ Nhiên Liệu Mới
Ứng Dụng Di Động OC Bus
Chuyên Chở Theo Yêu Cầu OC Flex
How we're transforming transit

Tiến trình phát triển

Trong suốt 5 thập kỷ qua, dịch vụ xe buýt của Quận Cam đã phát triển từ dịch vụ với 5 xe buýt đi thuê thành hoạt động chuyên chở hiện đại và lớn mạnh với hơn 500 xe. Dòng thời gian này đánh dấu nhiều cột mốc trong suốt chặng đường phát triển.


50 NĂM PHÁT TRIỂN


Những thành tựu của chúng tôi trong suốt 5 thập niên qua là nền tảng vững chắc cho tương lai khi chúng tôi tiếp tục đưa Quận Cam tiến lên phía trước.


OC Bus