Skip to main content

OC Bus logo  50TH ANNIVERSARY

Translate:


Cảnh Sát Chuyên Chở Bảo Đảm An Toàn trên Xe Buýt OC

Kể từ năm 1993, Dịch Vụ Cảnh Sát Chuyên Chở (Transit Police Services, hay TPS) của OCTA đã đáp ứng một cách chuyên nghiệp và quan tâm để bảo vệ hành khách và tài xế trên xe buýt OCTA và nhân viên tại các cơ sở của OCTA. Phó Cảnh Sát Trưởng mặc quân phục và một đơn vị điều tra giảm thiểu hoạt động tội phạm và bạo lực, duy trì kinh nghiệm tốt đi xe buýt.Nhóm TPS ban đầu gồm sáu người đã lên 33 nhân viên và ba cảnh sát có chó đi theo. Hiện nay, các chương trình TPS bao gồm Hoạt Động Ứng Cứu và Bảo Vệ Liên Hợp Sẵn Sàng (Visible Intermodal Protection and Response, hay VIPR), Hoạt Động Chống Tội Phạm Chống Khủng Bố (Anti-Terror Anti-Crime, hay ATAC), Hoạt Động Không Khoan Nhượng (Zero Tolerance) và Hoạt Động Cho Chó Phát Hiện Chất Nổ (Explosives Detection Canine) cũng như nhiều chương trình liên quan đến các hoạt động đặc biệt.

TSP and Coach operator


Cảnh sát mặc sắc phục đi xe buýt OCTA để luôn có mặt, giúp ngăn chặn tội phạm và hành vi làm mất trật tự. Họ cũng đi tuần tra hàng ngày tại các trạm xe buýt và trung tâm chuyên chở OCTA được chỉ định và đi chung với nhân viên vào các cơ sở này, để bảo đảm an ninh cho những nơi này cũng như lập nên và duy trì mối quan hệ công việc tốt đẹp. Những người trong nhóm cũng trả lời tất cả các cú gọi yêu cầu ứng cứu của cơ quan công lực trên xe buýt OCTA.

Một nhóm TPS khác duy trì an ninh bằng cách ngăn chặn, phát hiện và phá rối khủng bố trên các phương tiện chuyên chở OCTA và tại các cơ sở OCTA. Nhóm này sử dụng phương pháp ba nhánh. Cảnh sát mặc đồng phục đi cùng với những con chó phát hiện chất nổ, và liên lạc với kỹ thuật viên bom đạn được FBI chứng nhận, nếu họ tìm thấy vật khả nghi. Các viên chức công lực ngầm hoạt động giám sát chống khủng bố và một nhóm khác, gồm một cảnh sát và người giám sát mặc quân phục, tương tác và phát triển mối quan hệ tích cực với công chúng.

Ngoài ra, một nhóm được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ những người không có nhà ở và/hoặc bị bệnh tâm thần trên xe buýt OCTA và tại các cơ sở OCTA. Nhóm này phối hợp chặt chẽ với các cộng đồng do OCTA phục vụ để cải tiến phẩm chất đời sống bằng cách giảm thiểu hoạt động tội phạm và tình trạng mất trật tự cũng như ngăn chặn người tái phạm. Nhóm làm việc theo cách hợp tác, đa phương thức để tìm ra giải pháp cho nhiều vấn đề ngày càng gia tăng của người vô gia cư trong các khu vực pháp lý của OCTA, qua cách tiếp ngoại, thực thi và an ninh, và mối quan hệ hợp tác với các cơ quan cảnh sát xung quanh, Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (Orange County Healthcare) và các tổ chức tiếp ngoại can thiệp khủng hoảng.

Những thành viên phổ biến nhất của nhóm TPS là những con chó đánh hơi bom, hỗ trợ TPS bảo vệ hành khách đi xe. Foose, con chó K-9 đầu tiên và chủ của nó, gia nhập nhóm vào năm 2009, và kể từ đó, những thành viên này đã tuần tra khắp Quận Cam, kiểm tra các trung tâm chuyên chở và trạm Metrolink cũng như ứng phó với các gói hàng và hoạt động đáng ngờ.

Mặc dù chuyên chở trong Quận Cam đặc biệt an toàn nhưng chó cũng giúp ngăn chặn mối đe dọa khả dĩ khi có mặt thường xuyên và có thể đánh hơi tìm nguy hiểm tiềm ẩn.