Skip to main content

OC Bus

Lập Sổ Xe Buýt

Translate:
Cập nhật lần cuối: Ngày 12 tháng 5 năm 2024

Bấm vào đây để xem Những Điểm Nổi Bật về Thay Đổi Dịch Vụ Ngày 12 tháng 5 năm 2024
Tải xuống Trọn Bộ Sổ Xe Buýt (PDF) (PDF)

Ở bên dưới, quý vị có thể xem và tải lộ trình và thời biểu cá nhân, hay lập sổ xe buýt riêng cho mình. Quý vị cũng có thể lập sổ riêng với các lộ trình xe buýt và xe lửa thường đi nhất.