Skip to main content

OC Bus

Chuyến Đi Đầu Tiên Với Điện Thoại

Translate:
Tiếng Việt

Mua Vé

Quý vị đã tải xuống ứng dụng và tạo tài khoản của mình, lúc này quý vị đã có thể mua được chiếc vé đầu tiên của quý vị!

A close up on the OC Bus App start screen

Mua Vé

Quý vị đã tải xuống ứng dụng và tạo tài khoản của mình, lúc này quý vị đã có thể mua được chiếc vé đầu tiên của quý vị!

A pair of hands hold a phone showing passes on the OC Bus app
Mua Vé
 1. Chạm vào biểu tượng Store (Cửa Hàng) ở trình đơn điều hướng phía dưới cùng
 2. Chọn Rider Type (Loại Hành Khách) của quý vị.
 3. Khi các vé của quý vị được hiển thị, hãy chọn loại vé quý vị muốn mua bằng nút “Add to Cart” (Thêm vào Giỏ Hàng) hoặc “Buy Now” (Mua Ngay) tiện lợi.
 4. Nếu quý vị muốn mua nhiều vé, chỉ cần chạm vào dấu + bên cạnh số 1 ở phía bên phải của vé quý vị đã chọn và nhập số vé quý vị muốn mua.
 5. Sau khi chọn xong, chạm vào giỏ hàng ở góc trên bên phải và tiếp tục với quy trình thanh toán.
 6. Chạm vào biểu tượng Tickets (Vé) ở trình đơn điều hướng phía bên dưới để tìm các vé quý vị đã mua.

Truy cập phần Validators (Máy Xác Thực) trên trang web này để biết thông tin về cách xác thực vé của quý vị trên xe buýt.

OC Bus app screen showing various pass options
Các Tùy Chọn Vé

Tất cả các vé giấy quý vị sử dụng đều có sẵn trên ứng dụng trên điện thoại của chúng tôi. Nếu quý vị đã đạt đủ điều kiện để mua vé giảm giá (người cao tuổi, người khuyết tật hoặc thanh thiếu niên), quý vị sẽ thấy loại hành khách của quý vị ở trình đơn chọn loại hành khách. Để biết thêm chi tiết về từng loại vé, chạm vào mũi tên ở phía bên phải của vé bên cạnh “Buy Now”.

 • Vé Xe Buýt Một Chiều
 • Vé Xe Buýt 1 Ngày
 • Vé Xe Buýt 30 Ngày
 • Vé xe buýt giảm giá cho người cao tuổi
 • Vé xe buýt giảm giá cho người khuyết tật/có Medicare
 • Vé xe buýt 30 ngày dành cho sinh viên
A side by side of OC Bus app screens featuring 1 day passes and a QR code
Sẵn Sàng Cho Chuyến Đi

Việc sử dụng Ứng Dụng OC Bus của quý vị để đi xe rất đơn giản. Vui lòng thực hiện theo các bước đơn giản sau đây:

 1. Khởi chạy Ứng Dụng OC Bus trước khi quý vị lên xe.
 2. Chọn loại vé quý vị muốn sử dụng từ Available Tickets (Vé Khả Dụng) của quý vị bằng cách chạm vào vé sau đó chạm vào nút kích hoạt ở bên dưới. Nếu quý vị sử dụng một vé quý vị đã kích hoạt, chỉ cần đi đến cửa sổ Active (Đang Hoạt Động) và chạm vào vé quý vị muốn sử dụng sau đó chạm vào Display (Hiển Thị) và Mã QR của quý vị sẽ được hiển thị.
 3. Sau khi đã kích hoạt, mã QR lớn sẽ được hiển thị.
 4. Quét vé của quý vị tại máy xác thực ở phía trước xe buýt.

Truy cập phần Validators (Máy Xác Thực) trên trang web này để biết thông tin về quét vé.