Skip to main content

OC Bus

Sinh Viên/Người Cao Tuổi/Người Khuyết Tật

Translate:
Tiếng Việt

Vé Và ID Vé Sinh Viên

Ứng dụng OC Bus là cách nhanh chóng và dễ dàng để trả tiền và sử dụng Vé Sinh Viên của quý vị. Với vé Sinh Viên quý vị đi không giới hạn đến khuôn viên trường, nơi làm việc, mua sắm, bãi biển, cùng nhiều nơi khác với xe buýt OC Bus, giúp quý vị có được chuyến đi an toàn, sạch sẽ, tiện lợi đến tất cả mọi nơi ở OC (Quận Cam) và xa hơn nữa. ID Vé Sinh Viên của OCTA là MIỄN PHÍ và có thể sử dụng được trong suốt học kỳ.


Đăng ký trực trực tuyến tại đây.

Rất đơn giản để có thể nhận ID Vé Sinh Viên, quý vị đăng ký học từ 9 giờ học tín chỉ cho các lớp học trở lên trong một học kỳ hay một quý tại các trường cao đẳng/đại học tham gia chương trình.

 1. Chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ hội đủ điều kiện của quý vị để tải lên. Xem Tin Tức nhanh bên dưới để biết thêm thông tin.
 2. Đăng ký trực trực tuyến tại đây.
 3. Quý vị sẽ nhận được email trong vòng 2 ngày làm việc với số ID Vé Sinh Viên trên điện thoại của quý vị. Hãy giữ lại email này để đối chiếu.
 4. Chờ 15 phút để xác thực tài khoản.
 5. Trên Ứng dụng OC Bus, chạm vào biểu tượng Store (Cửa Hàng) ở trình đơn phía dưới cùng ; chọn College (Cao Đẳng/Đại Học)bên dưới Rider Type (Loại Hành Khách).
 6. Lúc này quý vị sẽ có thể mua Vé Sinh Viên của OC Bus.

 • ID Vé Sinh Viên của OCTA có thể sử dụng trong suốt học kỳ/quý. Tất cả các số ID Vé Sinh Viên của OCTA sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 và 30 tháng 6 hàng năm, bất kể thời điểm ID được cấp. Quý vị phải đăng ký lại cho mỗi học kỳ/quý mà quý vị có đăng ký học.
 • Yêu Cầu Hội Đủ Điều Kiện đối với ID Vé Sinh Viên đòi hỏi sinh viên vào thời điểm đăng ký ID phải đăng ký học từ 9 giờ học tín chỉ cho các môn học trở lên ở một trường đại học/cao đẳng hoặc cao đẳng cộng đồng công lập hoặc tư thục, và trường thương mại và/hoặc công nghệ, và cung cấp một trong những giấy tờ sau đây trong quá trình đăng ký.
  Lưu ý: Giấy tờ phải có rõ ràng tên sinh viên, tên trường, ngày bắt đầu và kết thúc của các lớp học cũng như tổng số tín chỉ/giờ học mà quý vị đã đăng ký học.
 • Bbiên lai đăng ký học hiện tại
 • Bản in trên máy tính có ghi rõ việc đăng ký học và/hoặc số giờ học tại lớp học
 • Biểu mẫu đăng ký hoặc chứng nhận ghi danh hiện tại


ID Vé Giảm Giá Cho Người Cao Tuổi

Ứng dụng OC Bus có vé giảm giá cho người cao tuổi. Để đủ điều kiện mua các loại vé giảm giá này trên ứng dụng, quý vị phải có một thẻ ID Vé Giảm Giá Cho Người Cao Tuổi của OCTA hợp lệ. Hãy xem bên dưới để biết hướng dẫn cách nhận thẻ.

Đăng ký trực trực tuyến tại đây

 1. Chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ hội đủ điều kiện của quý vị để tải lên. Xem Tin Tức nhanh bên dưới để biết thêm thông tin.
 2. Đăng ký trực trực tuyến tại đây.
 3. Quý vị sẽ nhận được email trong vòng 2 ngày làm việc với số ID Vé Giảm Giá cho Người Cao Tuổi trên điện thoại của mình. Hãy giữ lại email này để đối chiếu.
 4. Trên Ứng dụng OC Bus, chạm vào biểu tượng Store (Cửa Hàng) ở trình đơn phía dưới cùng ; chọn Senior (Người Cao Tuổi) bên dưới Rider Type (Loại Hành Khách).
 5. Lúc này quý vị sẽ có thể mua vé giảm giá cho Người Cao Tuổi của OC Bus.

 • Quý vị phải từ trên 60 tuổi để có thể sử dụng vé xe buýt được giảm giá.
 • Yêu Cầu Hội Đủ Điều Kiện yêu cầu người đăng ký phải gửi giấy tờ xác thực được chấp nhận cho thấy quý vị đã ít nhất 60 tuổi. Lưu ý: Giấy tờ phải cho thấy rõ ràng tên, ngày sinh và ảnh chụp của quý vị. Bên dưới là danh sách các loại giấy tờ xác thực được chấp nhận:
  • Bằng lái xe do Sở Phương Tiện Cơ Giới (DMV) cấp hoặc thẻ căn cước
  • Hộ chiếu có cho thấy các thông tin tin tức quan trọng và ảnh chụp
  • Giấy khai sinh có ảnh chụp (xem hướng dẫn cho ảnh chụp ở bên dưới)
  • Thẻ Nhận Dạng Medicare (xem hướng dẫn cho ảnh chụp ở bên dưới)
  • Các loại giấy tờ khác do chính phủ cấp (xem hướng dẫn cho ảnh chụp ở bên dưới)
 • Hướng Dẫn Cho Ảnh Chụp yêu cầu một bức ảnh được chụp gần đây để hoàn thành đơn đăng ký của quý vị nếu quý vị gửi một loại giấy tờ xác thực tính hội đủ điều kiện không có ảnh chụp (Thẻ Nhận Dạng Medicare hoặc các loại giấy tờ nhận dạng khác do chính phủ cấp) hoặc nếu quý vị yêu cầu một thẻ vật lý.
  Ảnh chụp phải theo các hướng dẫn sau đây. Đơn đăng ký với ảnh chụp không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ bị từ chối.
  • Chỉ chấp nhận ảnh toàn khuôn mặt, tương tự với ảnh chụp trên hộ chiếu
  • Không đội mũ hoặc đeo kính râm
  • Chỉ được sử dụng phông nền trắng trơn hoặc trắng nhạt
  • Yêu cầu ảnh chụp có màu, có độ nét cao


ID Vé Giảm Giá Cho Người Khuyết Tật/Có Medicare

Ứng dụng OC Bus có vé giảm giá cho Người Khuyết Tật/Có Medicare. Để đủ điều kiện mua các loại vé giảm giá này trên ứng dụng, quý vị phải có một thẻ ID Vé Giảm Giá của OCTA hợp lệ. Hãy xem bên dưới để biết hướng dẫn cách nhận thẻ.

 1. Trên Ứng dụng OC Bus, chạm vào biểu tượng Store (Cửa Hàng) ở trình đơn phía dưới cùng; chọn Disabled bên dưới Rider Type.
 2. Lúc này quý vị sẽ có thể mua vé giảm giá cho Người Khuyết Tật của OC Bus.

Quý vị có thể đăng ký ID Vé Giảm Giá OCTA qua thư hoặc đến Cửa Hàng OCTA ở Quận Cam để nhận. Để biết thêm tin tức chi tiết về cách đăng ký, nhấp vào đây.