Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải tiến dịch vụ

 • Minor Schedule Update June 2021
  Your Safety is our Priority

  BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG KHI SỬ DỤNG OC BUS
  Theo chỉ thị của liên bang, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi chờ và đi OC Bus cũng như tất cả các phương tiện giao thông công cộng khác. OCTA tiếp tục tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn về y tế từ các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương để ưu tiên bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của hành khách cũng như nhân viên nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

  JUNE SERVICE IMPROVEMENTS

  • Bổ sung 33 chuyến đi vào các ngày trong tuần cho các tuyến: 38, 47, 50, 53, 55, 60, 64, 66, 70, 72, 79, 129
  • Tăng tần suất trên các tuyến: 33, 38, 47, 50, 53, 55, 60, 64, 66, 70, 72, 79 & 129
  • Các chuyến đi kéo dài trên các tuyến: 53, 55, 60 & 66
  • Các tuyến iShuttle 400A, 401B, 403D & 405F quay lại hoạt động vào ngày 1 tháng 7.

  LỊCH TRÌNH HIỆN TẠI VẪN GIỮ NGUYÊN HIỆU LỰC
  OC Bus sẽ tiếp tục hoạt động theo lịch trình điều chỉnh hiện tại trên những tuyến sau đây.

  • Thứ Hai - Thứ Sáu + Thứ Bảy & Chủ Nhật: 1, 29, 30, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 90, 129.
  • Thứ Hai - Thứ Bảy + Chủ Nhật: 35, 57, 71, 83, 91, 143.
  • Chỉ các ngày trong tuần: 76, 82, 85, 86, 87, 123, 167, 178, 453, 463, 472, 473, 480.
  • Thứ Hai - Thứ Bảy, không hoạt động vào Chủ Nhật: 177
  • Giữ nguyên lịch trình tất cả các ngày: 25, 26, 33, 46, 56, 79, 89, 153, 543, 862.

  Các tuyến tạm dừng hoạt động
  53X, 57X, 64X, 150, 206, 213, 529, 560, 701, 721, 794.

  THAY ĐỔI NHỎ TRONG LỊCH TRÌNH
  Đã có thay đổi trong lịch trình trên các Tuyến 1, 25, 26, 29, 33, 37, 38, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60. 64, 66, 70, 71, 72, 76, 79, 91, 129 and 453.

  • Tuyến 38 Các ngày trong tuần: Điều chỉnh tần suất của WB từ 25 phút thành 20 phút trong khoảng thời gian từ 3:00-4:00 chiều
  • Tuyến 53 Các ngày trong tuần: Mở rộng các chuyến đi ngắn của 9 EB và 9 WB đến điểm cuối tại Yale Loop, bao gồm các chuyến vào đêm khuya.
  • Tuyến 55 Các ngày trong tuần: Mở rộng hai chuyến NB đầu tiên để bắt đầu tại Newport Transportation Center. Điều chỉnh tần suất của SB thành 20 phút trong khoảng thời gian từ 5:00-6:00 chiều.
  • Tuyến 60 Các ngày trong tuần: Mở rộng ba chuyến đi ngắn đầu tiên đến Larwin Square Điều chỉnh tần suất của WB thành 12 phút trong khoảng thời gian từ 1:45-5:00 chiều.
  • Tuyến 76 Các ngày trong tuần: Điều chỉnh chuyến đi lúc 11:54 trưa của EB thành 11:52 trưa để kết nối với Tuyến 54. Điều chỉnh chuyến đi lúc 2:56 chiều của WB thành 2:58 chiều để kết nối với Tuyến 43.
  • Tuyến 91  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh chuyến đi lúc 10:18 sáng của NB thành 10:08 sáng để cải thiện kết nối với SB Tuyến 85 tại Medical Center-Margarite lúc 11:00 sáng.

  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập eBusbook


  CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG NHAU ĐI XE AN TOÀN!
  Follow Guidance Clipboard icon
  TUÂN THEO SỰ HƯỚNG DẪN

  Tuân theo những luật lệ về sức khỏe và an toàn.

  Face Mask icon
  BẢO VỆ CHO NHAU

  Mang khẩu trang, sử dụng chất khử trùng và rửa tay.

  Information icon
  THÔNG BÁO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

  Đi xe buýt vào những thời điểm ít khách.

  Health First Stethoscope icon
  ĐẶT SỨC KHỎE ĐẦU TIÊN

  Ở nhà nếu quý khách đang bệnh

Get Connected