Skip to main content

Making Better Connections Study

Español
Tiếng Việt

Chúng tôi đã nhận được hơn 8.500 phản hồi và lắng nghe sở thích đi xe buýt của bạn. Chúng tôi cũng đã gặp nhiều người trong số các bạn tại 19 chuyến đi xe buýt và 26 sự kiện tại các trung tâm giao thông, chợ tạp hóa và các sự kiện văn hóa, đồng thời thảo luận về dự án với các bạn tại ba cuộc họp cộng đồng và ảo và một buổi điều trần công khai.

Chúng tôi cảm ơn bạn cho ý kiến của bạn!


Cảm ơn bạn đã tham gia Nghiên cứu Tạo Kết nối Tốt hơn cho các dịch vụ xe buýt. Kế hoạch này đã được Hội đồng quản trị OCTA phê duyệt và kế hoạch sẽ được thực hiện vào đầu năm 2023.


Thay đổi tuyến đường cuối cùng


Những thay đổi về lộ trình này giúp tăng tính hiệu quả, tăng cường dịch vụ xe buýt trên các tuyến có lượng hành khách cao, giảm thời gian chờ xe buýt và đơn giản hóa các tuyến đường.

Kế Hoạch Dự Án


Dự án Making Better Connections sẽ là một quy trình 3 năm, bắt đầu với hai năm quy hoạch và phân tích trong khi năm thứ ba sẽ tập trung vào việc thực hiện. Xem kế hoạch dự án dưới đây để biết những mốc quan trọng và các giai đoạn dự án.

Nghiên Cứu, Thu Thập Dữ Liệu và Phân Tích

Tháng 7

 • Phát triển mục tiêu của dự án
 • Lập kế hoạch thu hút sự tham gia của công chúng
Tháng 9
 • Xem xét tài liệu lập kế hoạch trước đó
Tháng 10
 • Phát triển thương hiệu/tên gọi
 • Xu hướng của Paratransit and Flex
Tháng 11
 • Phân tích xu hướng của tuyến đường cố định
Tháng 12
 • Phân tích việc đi lại từ điểm đầu-điểm đến

Ngày 24 tháng 1
 • Trình bày khung chương trình và các nguyên tắc hướng dẫn với Hội Đồng và xin phê duyệt
 • Xin Hội Đồng phê duyệt việc tiến hành tiếp cận công chúng
Ngày 24 tháng 1 - Ngày 18 tháng 2
 • Tiến hành tiếp cận công chúng Giai Đoạn 1
Ngày 23 tháng 5
 • Trình bày bản thảo đề xuất kế hoạch tái cấu trúc hệ thống xe buýt với Hội Đồng
Ngày 23 tháng 5 - Ngày 25 tháng 7
 • Tiến hành phân tích về tính công bằng trong dịch vụ theo Tiêu Mục VI
 • Tiến hành phân tích tác động của ACCESS
 • Tiến hành tiếp cận công chúng Giai Đoạn II
Ngày 25 tháng 7
 • Trình bày bản thảo báo cáo tiếp cận với Hội Đồng
 • Tiến hành Phiên Điều Trần Công Khai/li>
Tháng 8 - Tháng 9
 • Điều chỉnh bản thảo kế hoạch dựa trên ý kiến nhận xét của công chúng và để giảm thiểu các tác động
Ngày 24 tháng 10
 • Trình bày kế hoạch tái cấu trúc hệ thống xe buýt cuối cùng, chia sẻ báo cáo tiếp cận cuối cùng với Hội Đồng và xin phê duyệt
Tháng 10 - Tháng 1 năm 2022
Chuẩn bị cho việc Thay Đổi Dịch Vụ, bao gồm:
 • Phát triển lịch trình mới cho tất cả các tuyến đường
 • Xếp lịch cho phương tiện và phân công công việc cho người điều hành
 • Cập nhật và lập tài liệu vận hành mới (VD: hướng dẫn quay lại)
 • Đấu thầu người điều hành
 • Nhân viên GIS thực hiện các thay đổi trong cấu trúc của tuyến đường
 • Thay đổi điểm dừng xe buýt
 • Phân công đội xe
 • Xem xét Lịch Trình với Công Đoàn
 • Phát triển chương trình trao đổi thông tin với khách hàng
 • Khởi động chiến dịch tiếp thị mở rộng

Tháng 10 - Tháng 1 năm 2022
Chuẩn bị cho việc Thay Đổi Dịch Vụ, bao gồm:
 • Phát triển lịch trình mới cho tất cả các tuyến đường
 • Xếp lịch cho phương tiện và phân công công việc cho người điều hành
 • Cập nhật và lập tài liệu vận hành mới (VD: hướng dẫn quay lại)
 • Đấu thầu người điều hành
 • Nhân viên GIS thực hiện các thay đổi trong cấu trúc của tuyến đường
 • Thay đổi điểm dừng xe buýt
 • Phân công đội xe
 • Xem xét Lịch Trình với Công Đoàn
 • Phát triển chương trình trao đổi thông tin với khách hàng
 • Khởi động chiến dịch tiếp thị mở rộng
Ngày 12 tháng 2
 • Khởi chạy dịch vụ
Tháng 6 - Tháng 10
 • Tiếp tục triển khai các cải tiến để đáp ứng những thay đổi về nhu cầu và mức độ sẵn có của nguồn lực

Tài Liệu

Document Icon
PDF
PDF


Trung Tâm Dự Án

Tìm mọi thông tin cần thiết từ tài liệu đến câu trả lời tại Của Hàng OC. Đến thăm chúng tôi tại 600 S. Main St.(góc đường La Veta) ở Orange.
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.