Making Better Connections Study - Resources Vietnamese

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us

Here is everything you need to learn more about OCTA’s efforts to reimagine Orange County’s transit system.

Trung Tâm Dự Án

Tìm mọi thông tin cần thiết từ tài liệu đến câu trả lời tại Của Hàng OC. Đến thăm chúng tôi tại 600 S. Main St. (góc đường La Veta) ở Orange. Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

Thực Hiện Khảo Sát

Giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ OC Bus bằng cách hoàn thành khảo sát về những cải thiện Dịch Vụ OC Bus hiện tại và trong tương lai. Người tham gia sẽ có cơ hội giành thẻ quà tặng Visa trị giá $100.

Get Connected