Making Better Connections Study - Vietnamese

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
OCBus Making Better Conneciton Header

Chúng tôi cảm ơn bạn cho ý kiến của bạn!

Cảm ơn bạn đã tham gia Nghiên cứu Tạo Kết nối Tốt hơn cho các dịch vụ xe buýt.

Chúng tôi đã nhận được hơn 8.500 phản hồi và lắng nghe sở thích đi xe buýt của bạn. Chúng tôi cũng đã gặp nhiều người trong số các bạn tại 19 chuyến đi xe buýt và 26 sự kiện tại các trung tâm giao thông, chợ tạp hóa và các sự kiện văn hóa, đồng thời thảo luận về dự án với các bạn tại ba cuộc họp cộng đồng và ảo và một buổi điều trần công khai.

Kế hoạch này đã được Hội đồng quản trị OCTA phê duyệt và kế hoạch sẽ được thực hiện vào đầu năm 2023.

Thay đổi tuyến đường cuối cùng

Những thay đổi về lộ trình này giúp tăng tính hiệu quả, tăng cường dịch vụ xe buýt trên các tuyến có lượng hành khách cao, giảm thời gian chờ xe buýt và đơn giản hóa các tuyến đường.

 • 206
  Santa Ana - Lake Forest Express
 • 213/A
  Brea - Irvine Express
 • 463
  Santa Ana Regional Transportation Intermodal Center - Hutton Centre
 • 529
  Fullerton to Huntington Beach
 • 543
  Fullerton Transportation Center - Costa Mesa
 • 553
  Anaheim - Irvine
 • 560
  Santa Ana - Long Beach
 • 701
  Huntington Beach - Los Angeles Express
 • 721
  Fullerton - Los Angeles Express
 • 794
  Riverside/Corona - South Coast Metro Express
OC Bus at Dock

Kế Hoạch Dự Án

Dự án Making Better Connections sẽ là một quy trình 3 năm, bắt đầu với hai năm quy hoạch và phân tích trong khi năm thứ ba sẽ tập trung vào việc thực hiện. Xem kế hoạch dự án dưới đây để biết những mốc quan trọng và các giai đoạn dự án.

Trung Tâm Dự Án

Tìm mọi thông tin cần thiết từ tài liệu đến câu trả lời tại Của Hàng OC. Đến thăm chúng tôi tại 600 S. Main St. (góc đường La Veta) ở Orange. Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

Get Connected