News - Tiếng Việt - OCTA Seeking Public’s Input on Bus Service Changes

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
Back

Tiếng Việt - OCTA Seeking Public’s Input on Bus Service Changes

Những buổi họp cộng đồng qua mạng với nhiều ngôn ngữ sẽ được tổ chức trước ngày 26/4 về thay đổi dịch vụ

ORANGE – Sở Giao thông Vận tải Quận Cam tiếp tục điều chỉnh dịch vụ Xe buýt OC Bus trong đại dịch coronavirus (COVID-19) và mong được sự đóng góp ý kiến của hành khách và cộng đồng để giúp Quận Cam di chuyển một cách an toàn.

Từ tháng 3 năm 2020 khi lệnh ở nhà ban đầu được tiểu bang ban hành, OCTA đã giảm dịch vụ xe buýt do lượng hành khách giảm và giữ an toàn cho nhân viên, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp phương tiện di chuyển công cộng quan trọng cho những hành khách với các công việc thiết yếu cũng như các cuộc hẹn y tế.

Những lịch trình phục vụ thay đổi vào tháng 6 và tháng 10 năm 2020 và trong tháng 2 năm 2021 này, đang dần dần khôi phục một số dịch vụ, luôn giữ sự an toàn của công chúng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại đang phục vụ khoảng 70 phần trăm so với trước đại dịch.

Trong thời gian tới, OCTA đang cần ý kiến đóng góp của cộng đồng, bằng nhiều ngôn ngữ, để giúp thực hiện những thay đổi cần thiết của dịch vụ xe buýt vào tháng 6 và trong tương lai.

“Kể từ khi đại dịch bắt đầu, OCTA đã tiếp tục cung cấp phương tiện di chuyển công cộng quan trọng cho những hành khách với các công việc thiết yếu cũng như các cuộc hẹn quan trọng ... Trên hết, sự an toàn của công chúng và nhân viên vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” theo lời phát biểu của ông Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của OCTA, cũng là Giám sát viên của địa hạt 1. “Chúng tôi vẫn tiếp tục điều chỉnh dịch vụ xe buýt, điều thiết yếu là chúng tôi mong muốn được lắng nghe những đóng góp từ công chúng, từ đó chúng tôi có thể đưa ra những quyết định tốt nhất, sáng suốt nhất có thể.”

Kể từ tháng 3 năm 2020, những thay đổi đối với dịch vụ đã bao gồm giảm số lượng dịch vụ trên 37 tuyến đường và tạm ngưng tám tuyến đường. Một số dịch vụ đó đã được phục hồi và chỉ có những thay đổi nhỏ được lên kế hoạch có hiệu lực vào ngày 13 tháng 6.

Công chúng được khuyến khích đóng góp ý kiến bằng cách điền vào những câu hỏi trên mạng – đến ngày 26 tháng 3, tại www.ocbus.com/2021YKien.

Những buổi họp cộng đồng qua mạng Zoom để cung cấp tin tức và đóng góp ý kiến. Những buổi họp này được tổ chức bằng nhiều ngôn ngữ như sau:

  • Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021 lúc 6 p.m. – Tiếng Anh
    • (Meeting ID: 989 4355 7315)
  • Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021 lúc 3 p.m. – Tiếng Việt
    • (Meeting ID: 969 1321 5973)

Quý vị có thể tham dự vào bất kỳ cuộc họp nào qua điện thoại số: (669) 900-6833.

Ý kiến đóng góp cũng có thể được gửi trước ngày 26 tháng 3 qua các số điện thoại nóng bằng nhiều ngôn ngữ:

Tiếng Việt: (714) 560-5003

Tiếng Anh: (714) 560-5007

Tin tức cũng sẽ được phân phối trên xe tất cả xe buýt OC Bus.

Một buổi điều trần công chúng về những sự thay đổi dịch vụ tháng Sáu sẽ được tổ chức trong buổi họp hội đồng quản trị OCTA lúc 9 giờ sáng, ngày 26 tháng 4. Công chúng có thể gởi thư đóng góp ý kiến trước 5 giờ chiều, ngày 25 tháng 4 bằng cách gửi email cho Thư ký của Hội đồng quản trị OCTA tại boardofdirectors@octa.net.

Để biết chi tiết, hãy truy cập www.ocbus.com/TiengViet.

Back
Get Connected