Proposed Fare Policy Adjustments Vietnamese

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
Skip to main content
 • Điều chỉnh quy định về giá vé đề nghị cho chương trình OC Bus 360°

 • Điều chỉnh giá vé trong năm 2017

  TỔNG QUÁT
  Nhằm thực thi OC Bus 360°, một kế hoạch toàn diện thiết lập để cải tiến và duy trì dịch vụ xe buýt cũng như nâng cao sự hài lòng của hành khách, Sở Giao thông Quận Orange (Orange County Transportation Authority, OCTA) trong tháng 10 đã hạ giá vé đi trọn ngày từ $5 xuống $4 trong thời gian sáu tháng cổ động quảng cáo.

  Sau khi kết thúc nghiên cứu về giá vé, OCTA đề nghị thêm một số thay đổi. Những tổ chức và cá nhân liên quan trong vấn đề được mời đến trao đổi ý kiến về sự thay đổi giá vé trong ba buổi họp công cộng, một phiên điều trần công cộng và trao đổi ý kiến qua những ấn phẩm tham khảo ý kiến cũng như bản tham khảo ý kiến trên mạng.

  Sau những nỗ lực thu thập ý kiến này, OCTA quyết định áp dụng việc thay đổi giá vé mới. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, 2017, loại Vé đi 5 lần và Vé đi 7 ngày sẽ ngừng áp dụng và loại vé 200 và 700 cho các Tuyến OC Bus sẽ được phân loại trở lại và tăng giá. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10, 2017, cơ quan sẽ áp dụng và thực thi chặt chẽ các điều kiện được giảm giá vé ngay tại nơi bán vé.

  TỔNG QUÁT VỀ CÁC ĐIỀU CHỈNH ĐỀ NGHỊ

  Ngừng sử dụng những loại giá vé ít sử dụng
  Vì ít hành khách dùng loại vé đi 5 lần và loại vé đi 7 ngày, các loại vé này sẽ không còn sử dụng bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, 2017. OCTA sẽ vẫn tiếp tục nhận những vé đang lưu hành cho đến ngày 1 tháng 2, 2018.

  Phân loại lại dịch vụ tốc hành và việc tăng giá vé
  Các tuyến 206, 211, 212, 213 và 216 sẽ được phân loại lại thành những tuyến tốc hành trong vòng quận và đổi tên là OC Express. Các tuyến 701, 721, and 794 sẽ tiếp tục hoạt động theo hình thức tuyến tốc hành trong vòng quận.

  Tất cả giá vé của các tuyến OC Express và tuyến Tốc hành được phân loại lại sẽ tăng; vui lòng xem bảng dưới đây để biết thêm chi tiết. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng khoảng 0.5 phần trăm tổng số lượng hành khách. Hiệu lực từ ngày 12 tháng 2, 2017.

  Áp dụng chặt chẽ điều kiện hội đủ tiêu chuẩn mua vé giảm giá tại nơi bán vé
  OCTA bán vé giảm giá cho người cao niên và người khuyết tật tại các địa điểm bán lẻ, trên mạng hoặc tại văn phòng của OCTA mà không đòi hỏi giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn mua vé giảm giá. Hiện nay, hành khách phải trình giấy chứng minh được dùng vé giảm giá lúc họ lên xe. Để giảm bớt sự gian lận, hành khách sẽ phải trình giấy chứng minh có đủ điều kiện được mua vé giảm giá ngay nơi bán vé cũng như lúc lên xe. Hiệu lực từ ngày 12 tháng 2, 2017.

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÉ

  Tôi còn dùng Vé đi 5 lần và Vé đi 7 ngày của tôi được không?
  Được. Quý vị còn được dùng Vé đi 5 lần và Vé đi 7 ngày quý vị đang có cho đến 1 tháng 2, 1018.

  Tôi cần giấy tờ chứng minh gì để được mua vé giảm giá?
  Không có gì thay đổi đối với loại giấy tờ chứng minh quý vị cần có để mua vé giảm giá. Điều thay đổi duy nhất là quý vị phải trình giấy tờ chứng minh tại nơi bán vé. Vui lòng vào trang OCbus.com/FareStudy để xem danh sách giấy tờ chứng minh quý vị phải có.

  Giá vé ACCESS có đổi không?
  OCTA không có đổi giá vé của ACCESS trong lúc này. Ngoài các chuyến xe buýt tốc hành, có những phương tiện chuyên chở nào khác cho những tuyến đường dài không? Đi chung xe van với hành khách khác là một phương tiện tiết kiệm được thời giờ lẫn tiền bạc. OCTA giúp cho hành khách cá nhân và các cơ sở thương mại tìm chương trình đi cùng xe van đang hoạt động cũng như thiết lập những chương trình mới. Tìm hiểu thêm về chương trình đi cùng xe van với hành khách khác và cách thức OCTA có thể giúp đỡ trong vấn đề này trên trang octa.net/vanpool.

   

  Áp dụng chặt chẽ các tiêu chuẩn giảm giá vé tại những tiệm bán vé xe buýt
  Hiện nay, OCTA bán vé giảm giá cho người lớn tuổi và người tàn tật hay khuyết tật tại các địa điểm bán lẻ, qua mạng và tại văn phòng của OCTA mà không đòi hỏi giấy tờ hợp lệ. Hành khách phải trình giấy chứng minh là họ đủ tiêu chuẩn khi họ lên xe. Để giảm tình trạng gian lận, đề nghị được đưa ra là hành khách phải trình bằng chứng hội đủ tiêu chuẩn được giảm giá ngay tại điểm mua vé.

Get Connected